รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-3 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นทอง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh89898