รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ชัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านเข้าสู่ พกส.(รอบแรก)