ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ  โรงพยาบาลขอนแก่น  

ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ  โรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานชงเครื่องดื่ม             จำนวน 1 อัตรา  เวรละ 380 บาท

ตำแหน่ง แคชเชียร์                               จำนวน 5 อัตรา  เวรละ 350 บาท

 

Kkk5252