ร้านค้าสวัสดิการ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ  ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า

ร้านค้าสวัสดิการ  โรงพยาบาลขอนแก่น  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

ตำแหน่ง พนักงานคลังสินค้า   จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้าง วันละ 400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เพศชาย (เท่านั้น) อายุ 20-35 ปี
  2. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  4. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  5. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

ผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียด ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม  2565  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-009900  ต่อ 1259   ในวันและเวลา

 

Kkh22