ศูนย์คลังเลือดกลางประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

 

Prttjj5858