ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างช่วงคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างช่วงคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ให้ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ อาคารสิรินธร ชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบ