ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาคัดเลือก (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ