ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566