สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ศน.2)

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ศน.2) ณ 63