เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อและวันสอบ(ต.นักวิช