แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป

แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2561