ให้ลูกจ้าชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเขียนใบสมัคร เพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ให้ลูกจ้าชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเขียนใบสมัครเข้าสู่ตำแหน่ พกส.