📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ⭐

ประกาศ พกส พยาบาล นักกาย 27 07 2566