📢ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักโภชนาการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น⭐⭐

ประกาศผลการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการ