📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผู้พิการ) โรงพยาบาลขอนแก่น (เพิ่มเติม)⭐

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม