📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค✨

รายงานผลการสรรหา พกส. 16 11 66