📢ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพนักงานรังสีการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์