📢รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ✨

รับสมัครนักกายอุปกรณ์