📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา วิชา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯนักเวชศาสตร์