📢📢ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น ✨

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ พยาบา