📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น 📌✨

15 2 66