📢📢ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร ลจช.รายวัน ต.นักจัดการงานทั่วไป