📢📢ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ)✨

ประกาศรับสมัคร