📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น✨✨

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์