📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักง