📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (เพิ่มเติม)📢📢

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม