📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์