📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรายชื่อ พรก.