📢📢รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น✨✨

ผู้สนใจสมัคร สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 เมษายน 2566 !!

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 4