📢📢รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น📌📌

ประกาศรายชื่อพกส001