ภาพที่ 2

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สป.

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น