ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

!!…ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง-รายเดือน-2.pdf ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม….!!

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kkh.go.th/hrm/ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  – วันที่ 4 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)