นักศึกษาฝึกงาน ให้บริการแก้ไขปัญหาคอมฯ

นักศึกษาฝึกงาน ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรของ รพ.ขอนแก่น