วิดีโอสอนการใช้งาน Microsoft Office

การใช้งาน Microsoft Word

เว็บไซต์สอนการใช้งาน https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:MICROSOFT+MICROSOFT002+2021/about

การใช้งาน Microsoft Excel

เว็บไซต์สอนการใช้งาน https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:MICROSOFT+MICROSOFT003+2021/about

การใช้งาน Microsoft Powerpoint

เว็บไซต์สอนการใช้งาน https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:MICROSOFT+MICROSOFT004+2021/about