วีดีโอสอนการใช้งานระบบ

การใช้งานโปรแกรมการซักประวัติผู้ป่วย

การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลหัตถการและการนัดหมายผู้ป่วย

การใช้งานโปรแกรม ระบบเบิกรถส่งต่อ

การใช้โปรแกรมขอแก้ไขข้อมูล