แผนผังหน่วยงาน

แพทย์หญิงนาตยา

มิลส์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น