KK Befriend คลินิกสำหรับเพื่อนซี้วัยรุ่น เปิดให้บริการ 14 กุมภาพันธ์ 2566

คลินิกสำหรับเพื่อนซี้วัยรุ่น KK Befriend
🗓 เตรียมเปิดให้บริการ 14 กุมภาพันธ์ 2566
  • บริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี
  • บริการยาป้องกันเอชไอวี (PrEP PEP)
  • ปรึกษาสุขภาพทางเพศ
❇️ บริการ ฟรี ! สำหรับวัยรุ่น 15-24 ปี
🔴 เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.30 น. อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2 โทร. 096-3392795