ตรวจเยี่ยมประเมินบัณฑิตแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชนและติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปชดใช้ทุนตามภูมิลำเนา

คณะตรวจเยี่ยมในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ (นพ.พรอนันต์ โดมทอง, นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์) อาจารย์พยาบาล (นางจันทนา ภู่หนู, นางพรทิพย์ คำอ้วน) บุคลากรสายสนับสนุน (นางทองภาส พิรุณสุนทร, นางสาวจิราภรณ์ ผกากอง)

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 น. คณะตรวจเยี่ยม ได้ออกเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ รพ.แวงน้อย จำนวน 2 คน และ รพ.พล จำนวน 6 คน และในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 น. คณะตรวจเยี่ยม ได้ออกเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ รพ.หนองสองห้อง จำนวน 3 คน รพ.บ้านไผ่ จำนวน 2 คน และ รพ.สิรินธร จำนวน 2 คน