กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษา ณ ห้อง OMEGA อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น