กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น