กิจกรรมหมอน้อยเพื่อชุมชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 แกนนำนักศึกษาแพทย์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมอน้อยเพื่อชุมชน ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเชิญชวนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมหมอน้อยเพื่อชุมชน ที่จัดในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น