ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นพ.ปกรณ์ นาละคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา CPIRD 2022 ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อเป็นการแสดงผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแพทย์ โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรม ณ เวลา โฮเต็ล จังหวัดราชบุรี