ค่าย “หมอน้อย เพื่อชุมชน”

การเรียนรู้ผ่านค่าย “หมอน้อยเพื่อชุมชน” ของ ศศค. โรงพยาบาลขอนแก่น มีความพิเศษที่พี่ๆ แกนนำ นศ.พ. ปี 5 ร่วมออกแบบรูปแบบกิจกรรมเอง (D.I.Y.) แบบที่ new generation สามารถ co-creative design เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้สู่การหล่อหลอม CPIRD DNA ให้น้องๆ นศ.พ.ปี 1 และ 2 ได้เรียนรู้ชุมชน แบบ early community exposure ผ่าน

  • กรณีศึกษาผู้ป่วย home ventilator ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
  • การเรียนรู้นวัตวิถีของชุมชนไหมมัดหมี่ และประมงน้ำจืดในชุมชน

บัณฑิต CPIRD ยังมีความหลากหลายของ carrier path ที่เป็นได้หลากหลายกว่าแพทย์ใน รพ.ชุมชน ซึ่งได้เรียนรู้ visionary leadership ผ่านแพทย์ที่เป็น role model ในพื้นที่ อ.พล อ.แวงน้อย และ อ.บ้านไผ่ ในขอนแก่น ด้วยการเสวนากับ

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
  • อายุรแพทย์เฉพาะทางใน รพ.ชุมชน
  • อาจารย์แพทย์ใน รพ.ศูนย์ฯ

ไว้พบกันใหม่ กับกิจกรรมดี D.I.Y. ที่เราออกแบบได้ หมอน้อยเพื่อชุมชน EP 2