ตรวจเยี่ยมประเมินบัณฑิตแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ดำเนินโครงการติดตามเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชนและติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปชดใช้ทุนตามภูมิลำเนา

คณะตรวจเยี่ยมในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ (นพ.พรอนันต์ โดมทอง, นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์) อาจารย์พยาบาล (นางวีรวรรณ อารีย์พัฒนไพบูลย์, นางรัสวดี ขุนสวัสดิ์) บุคลากรสายสนับสนุน (นางทองภาส พิรุณสุนทร, นางสาวจิราภรณ์ ผกากอง, นางสาวภควดี หินตะ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น. คณะตรวจเยี่ยม ได้ออกเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำนวน 1 คน และ รพ.พังโคน จำนวน 5 คน และในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น. คณะตรวจเยี่ยม ได้ออกเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ ณ รพ.โคกศรีสุพรรณ จำนวน 1 คน และ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร จำนวน 2 คน