ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 19 มกราคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาวิชาการวิสดอม วี อะคาเดมี่ โดยมี นพ.ฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับ