ถ่ายภาพและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ CPIRD

วันที่ 19 ธันวาคม ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ CPIRD รุ่นที่ 22 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ที่สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น