ทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30- 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นำโดยคณะอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อปลูกฝังจริยธรรมทางการแพทย์และเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ และในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนอาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลมหาสารคามเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อนำรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในสถาบันตนเองต่อไป