ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น คู่ความร่วมมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดย นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ ในการทำสัญญาฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลขอนแก่น