ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ปี 6

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นพ.พรอนันต์ โดมทอง รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น