ประชุมจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดประชุมจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมศิริจิตต์ วาสนวัฒนะ ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยมี นพ.ปกรณ์ นาระคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น และรองผู้อำนวยการด้านภารกิจผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแนวทางการปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปี พ.ศ.2567 รวมทั้งเป็นการเตรียมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2567 ให้สอดคล้องและสอดรับกันทั้งองค์กร